ขอเชิญสัดส่วนประชาคมเมือง ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

13 มิ.ย. 65
📌ขอเชิญสัดส่วนประชาคมเมือง ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสีคิ้ว ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว