ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔)

05 ส.ค. 64
📌👉ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
📜👉เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔)