ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว 

29 ก.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว

หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :