ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ปิดตลาดไนท์สีคิ้วเป็นการชั่วคราว

14 ก.ค. 64
📜ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
📌เรื่อง ปิดตลาดไนท์สีคิ้วเป็นการชั่วคราว
📍 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)