ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ปิดสถานที่และการให้บริการเป็นการชั่วคราว

13 ก.ค. 64

📜ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
📌เรื่อง ปิดสถานที่และการให้บริการเป็นการชั่วคราว
📍 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)