ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว

13 ก.ค. 64

📜ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
📌เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสีคิ้ว
📍 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)