ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้วเรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6 ตัน  6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  6,000 ซีซีฯ

01 ก.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  6 ตัน  6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170 กิโลวัตต์  แบบบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :