ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบริเวณโดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 พ.ค. 64