ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ปิดสวนสาธารณะบึงสีคิ้วเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)

07 พ.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง ปิดสวนสาธารณะบึงสีคิ้วเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :