ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ปิดตลาดไนท์สีคิ้วเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 เม.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง ปิดตลาดไนท์สีคิ้วเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)