ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ปิดสถานที่และการให้บริการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

19 เม.ย. 64