ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว หมู่ที่ 2

04 ก.พ. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)