ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกันดิน  บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4

04 ก.พ. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกำแพงกันดิน  บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :