ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว

04 ก.พ. 64
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสีคิ้ว