ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเป็นระบบดิจิตอล บริเวณสี่แยก อบต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 ม.ค. 64