ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

12 ม.ค. 64