ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง งดการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔

23 ธ.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง งดการจัดงานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔