ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 หมู่ที่ 3 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

20 ต.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 หมู่ที่ 3 ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)