ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสา High Mast บริเวณสามแยกปากทางสีคิ้วฯ

28 ต.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเสา High Mast บริเวณสามแยกปากทางสีคิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล๊กทรอนิกส์ (e-bidding)