ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2564

19 ต.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2564