ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

28 ส.ค. 63