ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

05 พ.ค. 63