ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ปิดสถานที่และการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 20169 (COVID-19)

19 มี.ค. 63