ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ครั้งที่ 2)

02 มี.ค. 63