ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง สถานที่ไม่อนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศในที่สาธารณะ

25 ก.พ. 63