ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

26 พ.ย. 62