ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)

07 มิ.ย. 67
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว📢📢
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)
**ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันทำการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :