ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562

14 ม.ค. 62