ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 17 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มิ.ย. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 17 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)