ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสวนสาธรณะ บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 เม.ย. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสวนสาธรณะ บ้านมูลตุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)