ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 เม.ย. 67

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)