ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (เวทีกลางแจ้ง) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เม.ย. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ (เวทีกลางแจ้ง) บริเวณสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)