ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ  และโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว  หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 มี.ค. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ  และโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว  หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :