ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน (ชุมชนโนนกุ่มเหนือ)

07 มี.ค. 67
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว📌
เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน (ชุมชนโนนกุ่มเหนือ)
(ตามโครงการเลือกคณะกรรมการชุมชน (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2567)
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :