ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน (ชุมชนบ้านโรงงาน)

07 มี.ค. 67
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว📌
เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน (ชุมชนบ้านโรงงาน)
(ตามโครงการเลือกคณะกรรมการชุมชน (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2567)
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :