ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน (ชุมชนสะพานดำร่วมใจ)

07 มี.ค. 67
#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว📌
เรื่อง กำหนด วัน และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน (ชุมชนสะพานดำร่วมใจ)
(ตามโครงการเลือกคณะกรรมการชุมชน (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2567)
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :