ประกาศเจตนารมณ์  เรื่อง  “สุจริต  โปร่งใส  มหาดไทยใสสะอาด  2567”  และ  “งดรับ  งดให้”  ของขวัญ  ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

02 ก.พ. 67

#ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง  “สุจริต  โปร่งใส  มหาดไทยใสสะอาด  2567”  และ  “งดรับ  งดให้”  ของขวัญ  ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :