ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด วันเวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

02 ก.ค. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนด วันเวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป