ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่และสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ภายในสวนสาธารณะบึง หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 ก.ค. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่และสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ภายในสวนสาธารณะบึง หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)