ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งพื้นสนามฟุตซอล พร้อมตีเส้นสนาม ภายในสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 ก.ค. 67

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งพื้นสนามฟุตซอล พร้อมตีเส้นสนาม ภายในสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :