ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

12 ก.พ. 67