ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ กรณีเหตุพิเศษจำเป็นที่ไม่ต้องแข่งขันฯ

17 พ.ค. 65