ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) อัตราภาษี การแจ้งการประเมินภาษี การชำระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2564

25 มี.ค. 64

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) อัตราภาษี การแจ้งการประเมินภาษี การชำระภาษีตามแบบการแจ้งประเมิน ประจำปี พ.ศ. 2564