ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓

19 ส.ค. 63

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง  ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :