ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

07 เม.ย. 65