ประกาศรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

02 ก.ย. 65
📜ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
📲โดยเริ่มลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านเว๊บไซต์📱💻
👉หรือ ลงทะเบียน ณ จุดบริการรับลงทะเบียน
👉ได้แก่ สำนักงานการคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง
ธนาคารกรุงไทย ธนารคาร ธกส. ธนาคารออมสิน หรือ สำนักงานเขต กทม. สนง.เมืองพัทยา
🧐โดยสามารถตรวจสอบรายระเอียดได้ที่หน้าเว๊บไซต์
ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565
✍️🚶‍♂️สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว
👉เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสีคิ้ว
และประชาชนทั่วไป
👇เทศบาลเมืองสีคิ้ว จะเปิดเป็นจุดบริการรับลงทะเบียน
📆ในวันที่ 12 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
👉ซึ่งชุมชนในจะเข้ามารับบริการในวันใด เทศบาลเมืองสีคิ้ว จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง📣📢📢
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :