ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ ต.มิตรภาพ (e-bidding)

21 ต.ค. 63

ราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 1 ซอย 2 หมู่ที่ 3