ประกาศจากอำเภอสีคิ้ว การประกวด “ดาวค้างฟ้าแห่งเมืองสีคิ้ว ๒๕๖๖” และ การประกวด “ร้องเพลงลูกทุ่ง ท้องถิ่นสามัคคีช่วยกาชาดและการกุศล”

07 ก.ค. 66

#ประกาศจากอำเภอสีคิ้ว📢

๑. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด “ดาวค้างฟ้าแห่งเมืองสีคิ้ว ๒๕๖๖”👸
๒. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การประกวด “ร้องเพลงลูกทุ่ง ท้องถิ่นสามัคคีช่วยกาชาดและการกุศล”🧑‍🎤