ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่องจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหหาเสียงเลือกตั้ง  หลักเกณฑ์ฯ

05 ก.พ. 64

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่องจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหหาเสียงเลือกตั้ง  หลักเกณฑ์  วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง  และสถานที่ปิดประกาศติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น