ประกาศการลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓

14 ส.ค. 63
เรื่อง การลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ ๙๐ สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลังเทศบาลเมืองสีคิ้ว
#หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๐๔๑